EXTREME WEATHER ALERTS
Registered Farmers will receive SMSs only in case of SEVERE THUNDERSTORM, THUNDERSTORM WITH SQUALL AND THUNDERSTORM WITH HAIL However, all alert are available on Kisan Suvidha mobile app.
Alert Still Valid Alert Now Not Valid
S.NoStation NameWarningMessageTarget Farmers / Location
1 CHANDRAPUR F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :10/12/2018,10:04PM
Validity Till :11/12/2018,1:04AM
आपल्या विभागामध्ये वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम वादळाची आणि पावसाची शक्यता आहे |वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे तसेच वार्यागचा वेग २९-७४ किलो मीटर प्रती तास राहू शकतो | हा हवामान अंदाज 11/12/2018 01:04 AM वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील | View
2 GONDIA F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :10/12/2018,10:04PM
Validity Till :11/12/2018,1:04AM
आपल्या विभागामध्ये वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम वादळाची आणि पावसाची शक्यता आहे |वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे तसेच वार्यागचा वेग २९-७४ किलो मीटर प्रती तास राहू शकतो | हा हवामान अंदाज 11/12/2018 01:04 AM वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील | View