EXTREME WEATHER ALERTS
Registered Farmers will receive SMSs only in case of SEVERE THUNDERSTORM, THUNDERSTORM WITH SQUALL AND THUNDERSTORM WITH HAIL However, all alert are available on Kisan Suvidha mobile app.
Alert Still Valid Alert Now Not Valid
S.NoStation NameWarningMessageTarget Farmers / Location
1 GANNAVARAM F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :17/10/2018,11:11PM
Validity Till :18/10/2018,2:11AM
మీ ప్రాంతంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన సాధారణం నుండి భారీ వర్షాలు కూరిసే అవకాశం ఉన్నది మరియు గంటకు 29 నుండి 74 కిలో మీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయ వచ్చును. ఈ వాతావరణ సూచన 18/10/2018 02:11 AM వరకు ఉంటుంది -భారత ప్రభుత్వ వ్వవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ. View
2 MACHILIPATNAM F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :17/10/2018,11:11PM
Validity Till :18/10/2018,2:11AM
మీ ప్రాంతంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన సాధారణం నుండి భారీ వర్షాలు కూరిసే అవకాశం ఉన్నది మరియు గంటకు 29 నుండి 74 కిలో మీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయ వచ్చును. ఈ వాతావరణ సూచన 18/10/2018 02:11 AM వరకు ఉంటుంది -భారత ప్రభుత్వ వ్వవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ. View
3 NELLORE F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :17/10/2018,11:11PM
Validity Till :18/10/2018,2:11AM
మీ ప్రాంతంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన సాధారణం నుండి భారీ వర్షాలు కూరిసే అవకాశం ఉన్నది మరియు గంటకు 29 నుండి 74 కిలో మీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయ వచ్చును. ఈ వాతావరణ సూచన 18/10/2018 02:11 AM వరకు ఉంటుంది -భారత ప్రభుత్వ వ్వవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ. View
4 RATNAGIRI F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :17/10/2018,10:59PM
Validity Till :18/10/2018,1:59AM
आपल्या विभागामध्ये वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम वादळाची आणि पावसाची शक्यता आहे |वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे तसेच वार्यागचा वेग २९-७४ किलो मीटर प्रती तास राहू शकतो | हा हवामान अंदाज 18/10/2018 01:59 AM वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील | View
5 ALIBAGH F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :17/10/2018,10:59PM
Validity Till :18/10/2018,1:59AM
आपल्या विभागामध्ये वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम वादळाची आणि पावसाची शक्यता आहे |वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे तसेच वार्यागचा वेग २९-७४ किलो मीटर प्रती तास राहू शकतो | हा हवामान अंदाज 18/10/2018 01:59 AM वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील | View
6 MUMBAI COLABA F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :17/10/2018,10:59PM
Validity Till :18/10/2018,1:59AM
आपल्या विभागामध्ये वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम वादळाची आणि पावसाची शक्यता आहे |वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे तसेच वार्यागचा वेग २९-७४ किलो मीटर प्रती तास राहू शकतो | हा हवामान अंदाज 18/10/2018 01:59 AM वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील | View
7 THANE F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :17/10/2018,10:59PM
Validity Till :18/10/2018,1:59AM
आपल्या विभागामध्ये वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम वादळाची आणि पावसाची शक्यता आहे |वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे तसेच वार्यागचा वेग २९-७४ किलो मीटर प्रती तास राहू शकतो | हा हवामान अंदाज 18/10/2018 01:59 AM वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील | View
8 RAIGAD RESERVE F/C :Moderate Thunderstorm
Issue On :17/10/2018,10:59PM
Validity Till :18/10/2018,1:59AM
आपल्या विभागामध्ये वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम वादळाची आणि पावसाची शक्यता आहे |वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे तसेच वार्यागचा वेग २९-७४ किलो मीटर प्रती तास राहू शकतो | हा हवामान अंदाज 18/10/2018 01:59 AM वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील | View